marwin.e-blog.cz / 0100100101010100

7.4.2014

Jak připojit SQLDeveloper k OracleDB – školní projekt; How Connect SQLDeveloper to OracleDB

Filed under: Nezařazené — marwin @ 11.15

Toto je návod jak připojit SQLDeveloper k OracleDB – Express .(V mém případě běží Oracle DB na Oracle Linuxu, který je virtualizovaný a běží na stejném železe, ze kterého se budu připojovat (notebook) Hyper-V)

Oracle

1. Je potřeba mít z počítače ze kterého se budete připojovat k OracleDB TCP/IP spojení. (ping vám toto spojení ověří) VMWARE Player umožnuje NAT

2. Pokavaď toto spojení nemáte, je potřeba nastavit si sítovou kartu na obou stranách a být v stejném subnetu.

kontrola stavu sítové karty na Lunxu Oracle DB:

IP

Teď si nastavíme Hosts file

IP v hosts musí samozřejmě odpovídat vaší lokální IP

#vi /etc/hosts

vi_etc.hosts

Protože jsem si změnil globální jménu db na ORACLEDBA (není nutné, ale pro jistotu udávám všechny změny v nastavení)

Provádí se z SQLPLUS.

#su – oracle

#sqlplus / as sysdba

renameGlobalName

renamedGlobalName

Vyskočíme z SQLPLUS příkazem #exit

Vlezeme si do adresáře, kde máme uložené soubory listener.ora a tnsnames.ora

oracleSettings

Upravíme listener.ora dle obrázku (pozor na mezery a znaky, velikost znaku v závorkách, chybějící mezera třeba před = vám zadělá na problémy :) )

listener.ora

A nyní ntsname.ora

tnsname.ora

Ted můžeme vyzkoušet, že nám běží listener, viz. obrázek mě už nyní běží v pořádku.

#lsnrctl start listener

lsnrctl_start

 

Nyní si vytvoříme uživatele, kterého budeme používat pro připojení do Oracle DB z SQLDeveloperu. Můžete použít i implicitního uživatele „admin“, ale pro náš školní projekt bude lepší, když uživatel nebude obsahovat žádné tabulky. Ty si poté budeme moci vytvořit z SQLDeveloperu. „Uživateli musíme přiřadit oprávnění „connect, resource, dba„. V našem případě mu dáme nejvyšší oprávnění „dba„, ale standartně by to tak být němělo“

Dostaneme se opět do SQLPLUS (tučné si zadejte dle uvážení, poslední root představuje heslo uživatele martin)

#sqlplus / as sysdba

#create user martin identified by root

create_user

Nyní je čas nastavit si SQLDeveloper. viz obr.

SQLDeveloper

 

SQLDeveloperConnect

1.4.2014

AdminSDHolder – Co to je a k čemu ?

Filed under: Active Directory — marwin @ 0.00

Toto je opravdu stručný článek o tom co je a k čemu slouží objekt v ActiveDirectory „AdminSDHolder (objekt v security/Advanced   nemá povolené dědění by default !)

AdminSDHolder je objekt, který najdete v Active Directory Users and Computers (ADUC) konzoli po povolení „Advanced Features“ ve view „zobrazit“, ale předpokládám, že moc z vás českou lokalizaci serveru nemá ….

AdminSDHolder má na starost chránit tzv. „protected groups“ před změnou v ACL. Jestliže někdo změní na jmenované skupině oprávnění, přidá třeba domain user-ovi právo modify na Domain Admins skupinu, během následující hodiny se toto oprávnění odstraní. Každou hodinu se totiž by default kontoluje stav ACL a jestliže nesedí dle výchozího stavu, systém ACL vrátí do původního stavu. Všechny objekty (user, groups), které jsou a nebo jsou členy těchto skupin, mají hodnotu atributu AdminCount=1, tato hodnota s už sama od sebe nikdy nevrátí zpět. To však může mít za následek, že se při zapnutí dědění na objektu s hodnotou atributu AdminCount=1, nebudou správně dědit práva z nadřazených objektů. AdminCount můžete nastavit na <not set> přes ADSIEDIT nástroj, nebo  nástroj ADUC  přes tab Attribute Editor.

Windows 2000 Server RTM  Windows 2000 Server with SP4  Windows Server 2003 with SP1 ,SP2 Windows Server 2008,R2, Windows Server 2012, R2
Administrators Account Operators Account Operators Account Operators
Domain Admins Administrator Administrator Administrator
Enterprise Admins Administrators Administrators Administrators
Schema Admins Backup Operators Backup Operators Backup Operators
  Cert Publishers Domain Admins Domain Admins
  Domain Admins Domain Controllers Domain Controllers
  Domain Controllers Enterprise Admins Enterprise Admins
  Enterprise Admins Krbtgt Krbtgt
  Krbtgt Print Operators Print Operators
  Print Operators Replicator Read-only Domain Controllers
  Replicator Schema Admins Replicator
  Schema Admins Server Operators Schema Admins
  Server Operators   Server Operators

 

Malá ukázka: (opravdu jsem oprávnění send as, neodstranil ručně :) ) – Ukázka, jak může nastat problém, jestliže používáte domain admin účet s mailboxem v MS Exchange a budete chtít někomu dovolit posílat za admina email (oprávnění send as)

adminSDholders_demo1

Toto je mimochodem způsob, jak kontrolu ACL, která je default jednou za hodinu, urychlit (v mém případě se ale stejně kontrola ACL projevila o něco později, než po akci viz.níže )

Použit nástroj ldp.exe

adminSDholders_demo2

Tady už vidíme, že uživatel user1 není v seznamu uveden.

adminSDholders_demo3latter

Více informací najdete zde: http://policelli.com/blog/archive/2009/11/06/understanding-adminsdholder-and-protected-groups/

 

24.3.2014

Powershell – Jak vytvořit více po sobě jdoucích objektů (složka, soubor, atd…) a jejich vylistování

Filed under: Powershell — marwin @ 14.56

Jednoduchá ukázka, jak si můžete pomocí nástroje powershell vytvořit více po sobě jdoucích (název) objektů najednou.

>2010..2020 | %{new-item -name rok$_ -ItemType directory }
>2010..2020 | %{get-childitem -name rok*$_ }


Captubre

Déle ještě připojuji informaci, že při hledání používáme =  * představuje více znaků, ? pouze jeden. Ukázka viz. níže

VSN

Vytvoříme si soubory s příponou .txt :)

>2010..2020 | %{new-item -name rok$_.txt -ItemType file }

Captubrelast

 

23.3.2014

Jak rozběhat síťové rozhraní v VM Oracle Linux 6.5, pod platformou Hyper-v v.3 (windows 8.1)

Filed under: Hyper-V — marwin @ 12.45
Tento článek je revizí postupu z linku viz.níže.
Původní postup popisuje úpravy na verzi Oracle Linux 6.3. Chtěl bych tímto poděkovat autorovi původního článku. Děkuji.
Postup mi pomohl a tak jsem ho zaznamenal pro další čtenáře, 
kteří budou tento problém řešit na novější verzi Oracle Linux než uvádí původní článek.
Link:http://blogs.technet.com/b/gbanin/archive/2013/04/02/how-to-install-oracle-linux-6-update-3-on-hyper-v-2012-with-lis-3-4.aspx
Stáhněte si Integration Services Hyper-V: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34603 
nebo je také najdete ve veřejné části mého úložiště OneDrive,
který najdete v pravém menu těchto stránek."LinuxICv34.iso"

Toto je zrevidovaný postup oživení síťové karty ve VM Oracle Linux.

Veškeré úpravy zde popsané děláte na vlastní zodpovědnost.
Provedeno úspěšně na Windows 8.1 Hyper-V v.3, VM OS Oracle Linux 6.5.

Edit /etc/grup.conf

# vi /etc/grub.conf set default = 1

1

 

vi /etc/sysconfig/kernel, smažte –uek  z  řádku DEFUALT KERNEL –uek

2

Proveďte restart ( povinné )

Vložte ISO LIS 3.4 do virtual dvd

Přihlašte se do OS

# mount /dev/cdrom /media

# cd /media/RHEL63

 6

Nainstalujte Hyper-V Integration Services

# ./install.sh

3

 

Shutdown VM

Přidejte sítový adaptér (ne legacy)

5

# cd /etc/sysconfig/network-scripts

# cp ifcfg-lo ifcfg-eth0

Nakonfigurujte IP , viz obrázek níže

Jestliže vám příkaz #ifconfig -a  vrátí jiné číslo sítového adaptéru, př. ifcfg-eth4, přejmenujte v /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 na ifcfg-eth4

# vi ifcfg-eth0

8

# vi /etc/sysconfig/network (jestliže neexistuje, vytvořte jej )

9

Konfigurace DNS

# vi /etc/resolv.conf

nebo proveďte přes GUI (vyvoláno příkazem níže)

# system-config-network utility

10

Nastartujete sítové rozhraní 0
# ifup eth0
Nechte si zobrazit nastaveni sítové karty
# ifconfig

Případně zkuste restartovat sítové rozhraní

# cd /etc/init.d/

#./network restart

No , mě se to povedlo, nyní můžu přistupovat k stanici přes Putty SSH, či můžu poslat VM na veřejnou síť, prostě podle potřeb.

11

jedná se info ohledně Linux Integration Services
#/sbin/modinfo hv_vmbus

Přikládám seznam dalších příkazů pro alternativu nastavení systému

system-config-authentication
system-config-date
system-config-display
system-config-kdump
system-config-keyboard
system-config-language
system-config-lvm
system-config-network
system-config-network-cmd
system-config-network-gui
system-config-network-tui
system-config-printer
system-config-securitylevel
system-config-securitylevel-tui
system-config-selinux
system-config-services
system-config-soundcard
system-config-time
system-config-users

 

 

 

22.3.2014

MEMORY_TARGET not supported on this system = rozběhni si vlastní Oracle DB, ať máš na čem dělat úkoly do školy :)

Filed under: Nezařazené — marwin @ 15.31

O Linuxu na svém blogu nic nepíšu, ale dneska udělám vyjímku.

Tak jsme dostali za DU :) rozběhnout testovací Oracle DB ve virtuálním prostředí. No měl jsem tu smůlu a několik dalších studentů, že již  připravený Linux + Oracle BD od Oraclu nechtěl naběhnout. Konkrétně mi to hodilo „This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU. Unable to boot – please use a kernel appropriate for your CPU.“

 

No podporu VT-d jsem měl zaplou, navíc používám Windows 8.1 x64  + Hyper-V……..  Chvilku jsem se zabýval jak to rozběhat na VirtualBoxu, ale moc času jsem s tím ztratit nechtěl. Sehnal jsem si tedy již nainstalovaný Oracle Linux x64 od kolegy. Oracle DB jsem trochu ponastavil (:) hodně mi pomohl internet) a spustil. Když jsem však zkusil DB spustit příkazem „startup“

dostal jsem hlášku  - „MEMORY_TARGET not supported on this system“

Řešení je následující, dostaňte se do Linux shell.

editujte podle obrázu, velikost paměti nedávejte větší než máte dostupnout RAM = #vi /etc/fstab  a pak raději proveďte restart serveru „příkaz“ # init 6

oracle

 

 

Older Posts »

Powered by WordPress